Vadászati idények

1. melléklet az 52/2020. (X. 27.) AM​

rendelethez

Az Vhr. 5. számú melléklet I. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„I. VADÁSZATI IDÉNYEK”

Nagyvadfajok
gímszarvasbikaszeptember 1.-január 31.
– érett bikaszeptember 1.-október 31.
- második éves bika (első felrakás)szeptember 1. – március 31
– tehén
szeptember 1.- február utolsó napja
– ünőmájus 1. – február utolsó napja
– ünőmájus 1. – február utolsó napja
– borjúszeptember 1.-április utolsó napja
__ __
dámbikaoktóber 1.- február utolsó napja
– érett bikaoktóber 1.- november 30.
- második éves bika (első felrakás)október 1. – április 30
- második éves bika (első felrakás)október 1. – április 30
– tehénoktóber 1.- február utolsó napja
– ünőjúnius 1. – február utolsó napja
– borjúoktóber 1. - május 31.
____
őzbak
április 15-szeptember 30.
őzbak
április 15-szeptember 30.
– suta, gidaoktóber 1-február utolsó napja
muflonkos
egész évben
– juh, jerke, bárányszeptember 1. – február utolsó napja
____
vaddisznóegész évben
szikaszarvasegész évben
Apróvadfajok
mezei nyúloktóber 1-december 31.
üregi nyúl egész évben
fácánoktóber 1-február utolsó napja
____
fogolyoktóber 1-december 31.
vörös fogolyegész évben
nyári lúd október 1-január 31.
vetési lúd, nagy lilik, kanadai lúd, nílusi lúd október 1-január 31.
tőkés réce augusztus 15-január 31.
szárcsaszeptember 1-január 31.
erdei szalonka vadászati idény nélkül
örvös galamb, balkáni gerle augusztus 15-január 31.
Egyéb apróvadfajok
róka, aranysakál, nyest, pézsmapocok, nyestkutya, mosómedveegész évben
borz, házi görény, dolmányos varjú, szarka, szajkójúlius 1-február utolsó napja

Az a), b) és c) pontokban meghatározott vadászati idények alkalmazása során az egyes vadfajoknál a 27. és 27/A. §-ban foglalt rendelkezéseket is figyelembe kell venni.”