Nützliche Informationen

Waffeneinfuhr

 • Für unseren Gästen außerhalb der EU wird ein von unserem Büro ausgestellter Einladungsbrief benötigt (in diesem muss man den Typ, Kaliber und die Nummer der Waffen benennen, sowie die Menge der Munition, die Sie mitnehmen möchten) und Sie müssen mit dem aufweisen Ihres Passportes und der gültigen Waffengenehmigung Ihrer Heimat eine Waffeneinfuhr-Genehmigung auslösen.
  Die Waffeneinfuhr-Genehmigung kann am Flughafen nach der Passportkontrolle und der Gepäckausgabe dem roten Gang folgend ausgelöst werden.
  Bei Straßenverkehr soll man die Waffe nach der Passportkontrolle an der EU-Grenze anmelden, und dann die Genehmigung auslösen. Die Gebühr der Genehmigung ist 3.000,- Ft.
  Die Waffeneinfuhr-Genehmigung ist während der Jagd stets zu bewahren und man soll sie nach dem Austritt aus der EU abgeben. Damit wird bewiesen, dass die Waffe die EU verlassen hat. Sollte man dies unterlassen, so wird ein Verfahren des Zollamtes nachgezogen.
 • Für unseren Gästen von der EU wird ein von unserem Büro ausgestellter Einladungsbrief benötigt (in diesem muss man den Typ, Kaliber und die Nummer der Waffen benennen, sowie die Menge der Munition, die Sie mitnehmen möchten), und auch der EU-Waffenpassport, sowie die Reisedokumente (Passport oder Personalausweis).

Erlaubte Jagdwaffen

 • In Ungarn ist die Benutzung von Schrotschusswaffen nur auf Niederwild erlaubt, ausgenommen die Wildschweinjagd, denn Schwarzwild darf auch mit einem Flintenlaufgeschoss erlegt werden. Es dürfen höchstens drei Patronen in Halbautomatische Flinten (Selbstlader) geladen werden.
 • Für Hochwild darf man nur Jagdgeschosse mit einer Laufmündungsenergie von mindestens 2500 Joule benutzen (asgenommen das Reh, was auch mit einem Jagdgeschoss mit einer Laufmündungsenergie von mindestens 1000 Joule erlegt werden darf).

Die Benutzung von selbsttätigen (automatischen) sowie selbstladenden (halbautomatischen) Jagdbüchsen ist verboten. Weiterhin ist die Nutzung von Schalldämpfer und elektronischen Nachtsichtszielgeräten in Ungarn verboten!

Trophäenbewertung

 • In Ungarn ist das Geweih der Rothirsche und Damhirsche, das Gehörn der Rehböcke, die Schnecken der Muflonwidder, sowie die Waffen der Keiler (über einer Durchschnittslänge von mehr als 16 cm) innerhalb von 30 Tagen nach dem Erlegen auf einer Obligatorischen Trophäenbewertung vorzustellen.
 • Bei den Trophäen, die die folgenden internationale Punktgrenzen (IP) überschreiten, ist die Jagdbehörde verpflichtet, die Trophäe für das Ministerium für eine Übersichtigung vorzustellen, wo es als Nationalwert bekundet werden kann:
  • Rothirsch: 240 IP
  • Damhirsch: 200 IP
  • Reh: 170 IP
  • Mufflon: 220 IP
  • Schwarzwild: 130 IP

Von der Trophäe, die als Nationalwert bekundet wird, bekommt der Gast eine Kopie.

Trophäenausfuhr

 • Innerhalb der EU benötigt man die von dem Jagdbüro oder dem Jagdberechtigten ausgestellte Originalrechnung, und den Trophäenbewertungsschein.
 • Außerhalb der EU benötigt man die von dem Jagdbüro oder dem Jagdberechtigten ausgestellte Originalrechnung, den Trophäenbewertungsschein, eine Zollinhaltserklärung und eine Bescheinigung vom Amtstierarzt.

Wildbretausfuhr

 • In den EU-Ländern darf man ein Stück auf der Rechnung gelistetes Hochwild und eine Niederwildmenge für eigene Benutzung ohne besondere Erlaubnise transportieren.
 • In den Ländern außerhalb der EU benötigt man neben der Rechnung auch eine Zollinhaltserklärung und eine Bescheinigung vom Amtstierarzt.

 

ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN

 Eurohunting GmbH Allgemeine Vertragsbedingungen wird hier herunterladen.

Datenschutz-Bestimmungen

Adatkezelő: EUROHUNTING Vadászatszervező Kft. 8200. Veszprém, Almádi út 3. Cégjegyzék szám: 19-09-518260 Cég statisztikai száma: 25467570-9319-113-19 Adószám: 25467570-2-19 a  jelen Adatvédelemi Szabályzat (a továbbiakban: Tájékoztató) útján egyértelműen és részletesen tájékoztatja az érintetteket a kapcsolatfelvételt megelőzően, különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos, egyéb releváns tényről és körülményről.

Az Eurohunting Kft kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel és összhangban van a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Az Adatkezelő ezúton gondoskodik arról, hogy az adatkezelés megkezdése előtt az érintettek az adataik kezelésével kapcsolatos valamennyi tényről, és körülményről értesüljön.

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és ennek keretében megtesz minden olyan műszaki és egyéb intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Fogalmak A jelen Tájékoztatóban használt fogalmak az Info tv. 3. §-ban rögzített „Értelmező rendelkezések”-nek megfelelőek. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet, az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény elrendeli. Az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása érdekében jogosult kezelni azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag feltétlenül szükségesek.

A www.eurohunting.hu szolgáltatásainak igénybe vétele esetében az érintett a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével adja meg önkéntes hozzájárulását a személyes adatai felvételéhez. Személyes adatok köre: Ha az Érintett a honlap felületét látogatja, az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét webanalitikai célokból.

Az Érintett döntése alapján az Adatkezelő az Eurohunting Kft. szolgáltatásai igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím, vadászjegy szám, európai fegyverútlevél szám, személyi igazolvány vagy útlevél szám, fényképkép, videófelvétel, melyeket a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezel.

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a megadott adatokat kizárólag a törvényi előírások betartásával, a jelen Tájékoztatóban rögzített időtartamon belül kezeli, illetőleg tárolja, azt követően törli. Az Adatkezelő a szerződés fennállása alatt, az adatok felvételétől számított 5 évig kezeli a megrendelés során megadott adatokat. Kivételt képeznek ez alól az alábbiak:

– A Megrendelő szerződésben vállalt előlegfizetési kötelezettsége nem teljesítése esetén a szolgáltatásra jelentkezés napjától számítva 1 év elteltével az Adatkezelő az adatokat törli.

– Az Adatkezelő a marketing célú megkeresés esetében a megadott adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonását követően törli.

– Megrendelő számlázással kapcsolatos adatai az Adatkezelő számviteli kötelezettségei teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli.

Az Adatkezelő tájékoztatja a weboldal látogatóit, hogy az adataik törlésére törvényi kötelezettsége áll fenn az alábbi esetekben:

•          az adatok kezelése jogellenes,

•          az érintett írásban kéri,

•          az adatok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem helyesbíthető,

•          az adatkezelés céljának megszűnésekor,

•          a bíróság vagy a NAIH elrendelte.

Az Adatkezelő az érintett kérelmére személyes adatai kezeléséről 30 napon belül, írásbeli tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, valamint az adatkezelés egyéb olyan, törvényben rögzített körülményeiről, melyről az érintett tájékoztatását a törvény előírja. A tájékoztatást az Adatkezelő közérthető formában nyújtja.

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél személyes adatainak módosítását, – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az érintett ezen kérelmét az Adatkezelő részére e-mail útján írásban nyújthatja be, saját e-mail címe megadásával az alábbi címre: info@eurohunting.hu

Adattovábbítás lehetősége

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általuk szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őket jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé. Az Adatkezelő jogosult az Érintett erre vonatkozó kifejezett engedélye esetén, az engedélyben megjelölt Személyes adatot az engedélyben megjelölt célból és időtartamban, az engedélyben megjelölt harmadik fél részére továbbítani. A továbbított adatok kezelésére a harmadik fél adatkezelési rendelkezései az irányadók Nyilvánosságra hozatal: Az Érintettek a vadászat végeztével hozzájárulásukat adhatják ahhoz, hogy a vadászatokon készített kép-, vagy videófelvételeket az Adatkezelő kezelje, közzétegye, és nagy nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegye, felhasználja marketing célú megjelenései során, honlapján, reklám és referencia anyagaiban. A hozzájárulás megadása a szolgáltatás igénybe vételének NEM feltétele.

Közösségi oldalak:

A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése. Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon. Külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgálók: Az Eurohunting Kft. a Google Inc. Google Analytics szolgáltatását használja. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a www.google.hu/intl/hu/policies/privacy

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága:

Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36 1 391 1400 Telefax: +36 1 391 1410 Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen Tájékoztató módosítására. Az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseinek bármilyen változásáról az Adatkezelő az érintetteket a módosítással egyidejűleg értesíti a weboldalon. A jelen szabályzat idegen nyelvre fordítása esetén értelmezési problémáknál a magyar nyelvű szöveg az érvényes és irányadó.