Informaciones importantes

Importación de armas:

 • Los invitados de un país no perteneciente a la UE requieren una carta de invitación emitida por nuestra oficina (este debe incluir el tipo, calibre, número del arma y cantidad de municiones), presentando su pasaporte y su permiso de armas válido es necesario a intercambiar un permiso de importación de armas en el puesto fronterizo de la UE. Después de revisar el pasaporte y recibir el equipaje, se debe elegir el corredor rojo, donde recibe el permiso para importar el arma.
  Cualquier persona que llegue en automóvil, en la frontera después de verificar el pasaporte debe declarar el arma al oficial de aduanas y comprar el permiso de importación para ello. El coste de la licencia es de 3.000 HUF.
  Durante la cacería, el permiso de importación de armas debe mantenerse y al abandonar la UE debe ser devuelto a las autoridades aduaneras confirmando que el arma ha abandonado la UE. De lo contrario, la persona incumplidora es sometida a un proceso penal.

 • Los huéspedes de países miembros de la Unión Europa requieren una carta de invitación emitida por nuestra oficina (especificando el tipo, calibre, número y munición del arma), la tarjeta europea de armas y un documento de la ley (pasaporte o documento de identidad).

   

Armas de caza autorizadas

 • En Hungría, el uso de escopetas solo se permite para caza menor, excepto para un jabalí, que se puede abatir con una bala disparada desde una escopeta. Solo se puede cargar un máximo de 3 municiones en una escopeta semiautomática (autocargada).
 • Para caza mayor, solo se pueden usar balas de caza con una energía cinética mínima de 2500 joules (excepto el corzo que también se puede cazar con una bala de energía cinética de 1000 joules).
 • El uso de rifles de caza automáticos y semiautomáticos está prohibido.

 

Evaluación de trofeos

 • En Hungría las cuernas de los ciervos, gamos, corzos, el caracol de los muflones y las navajas de jabalí de longitud superior a 16 cm deben evaluarse en la homologación de trofeos dentro de 30 días a partir de la fecha del abatimiento.
 • Los trofeos que alcanzan los abajo enumerados puntos internacionales (IP) tienen que ser mandados por la autoridad de caza al ministerio con el objetivo de supervisar la homologación y declararlo valor nacional.
  • Ciervo: 240 IP
  • Gamo: 200 IP
  • Corzo: 170 IP
  • Muflón: 220 IP
  • Jabalí: 130 IP

Del trofeo que llega a declararse valor nacional, el huésped recibe una copia.

Transporte de trofeos al extranjero

 • Dentro de la UE, se requiere una factura original emitida por la agencia de caza o cazador autorizado, así como permiso oficial de la organización de caza (el boleto de evaluación del trofeo).
 • En el caso de países no pertenecientes a la UE se requiere una factura original emitida por la agencia de caza o cazador autorizado, permiso oficial de la organización de caza (el boleto de evaluación del trofeo), documento aduanero, así como certificado veterinario de salud.

 

Exportación de carne

 • En el caso del transporte en los países de la UE: es posible transportar una pieza de caza mayor mencionada en la factura o una pequeña cantidad de caza menor apta para uso privado, sin permiso
 • En el caso del transporte en países fuera de la UE: se requiere documento aduanero, certificado veterinario oficial además de la factura

 

TÉRMINOS GENERALES Y CONDICIONES

El formulario de los Términos y Condiciones Generales de Eurohunting Kft. Puede descargarse aquí.

Política de privacidad

Adatkezelő: EUROHUNTING Vadászatszervező Kft. 8200. Veszprém, Almádi út 3. Cégjegyzék szám: 19-09-518260 Cég statisztikai száma: 25467570-9319-113-19 Adószám: 25467570-2-19 a  jelen Adatvédelemi Szabályzat (a továbbiakban: Tájékoztató) útján egyértelműen és részletesen tájékoztatja az érintetteket a kapcsolatfelvételt megelőzően, különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos, egyéb releváns tényről és körülményről.

Az Eurohunting Kft kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel és összhangban van a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Az Adatkezelő ezúton gondoskodik arról, hogy az adatkezelés megkezdése előtt az érintettek az adataik kezelésével kapcsolatos valamennyi tényről, és körülményről értesüljön.

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és ennek keretében megtesz minden olyan műszaki és egyéb intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Fogalmak A jelen Tájékoztatóban használt fogalmak az Info tv. 3. §-ban rögzített „Értelmező rendelkezések”-nek megfelelőek. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet, az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény elrendeli. Az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása érdekében jogosult kezelni azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag feltétlenül szükségesek.

A www.eurohunting.hu szolgáltatásainak igénybe vétele esetében az érintett a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével adja meg önkéntes hozzájárulását a személyes adatai felvételéhez. Személyes adatok köre: Ha az Érintett a honlap felületét látogatja, az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét webanalitikai célokból.

Az Érintett döntése alapján az Adatkezelő az Eurohunting Kft. szolgáltatásai igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím, vadászjegy szám, európai fegyverútlevél szám, személyi igazolvány vagy útlevél szám, fényképkép, videófelvétel, melyeket a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezel.

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a megadott adatokat kizárólag a törvényi előírások betartásával, a jelen Tájékoztatóban rögzített időtartamon belül kezeli, illetőleg tárolja, azt követően törli. Az Adatkezelő a szerződés fennállása alatt, az adatok felvételétől számított 5 évig kezeli a megrendelés során megadott adatokat. Kivételt képeznek ez alól az alábbiak:

– A Megrendelő szerződésben vállalt előlegfizetési kötelezettsége nem teljesítése esetén a szolgáltatásra jelentkezés napjától számítva 1 év elteltével az Adatkezelő az adatokat törli.

– Az Adatkezelő a marketing célú megkeresés esetében a megadott adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonását követően törli.

– Megrendelő számlázással kapcsolatos adatai az Adatkezelő számviteli kötelezettségei teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli.

Az Adatkezelő tájékoztatja a weboldal látogatóit, hogy az adataik törlésére törvényi kötelezettsége áll fenn az alábbi esetekben:

•          az adatok kezelése jogellenes,

•          az érintett írásban kéri,

•          az adatok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem helyesbíthető,

•          az adatkezelés céljának megszűnésekor,

•          a bíróság vagy a NAIH elrendelte.

Az Adatkezelő az érintett kérelmére személyes adatai kezeléséről 30 napon belül, írásbeli tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, valamint az adatkezelés egyéb olyan, törvényben rögzített körülményeiről, melyről az érintett tájékoztatását a törvény előírja. A tájékoztatást az Adatkezelő közérthető formában nyújtja.

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél személyes adatainak módosítását, – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az érintett ezen kérelmét az Adatkezelő részére e-mail útján írásban nyújthatja be, saját e-mail címe megadásával az alábbi címre: info@eurohunting.hu

Adattovábbítás lehetősége

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általuk szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őket jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé. Az Adatkezelő jogosult az Érintett erre vonatkozó kifejezett engedélye esetén, az engedélyben megjelölt Személyes adatot az engedélyben megjelölt célból és időtartamban, az engedélyben megjelölt harmadik fél részére továbbítani. A továbbított adatok kezelésére a harmadik fél adatkezelési rendelkezései az irányadók Nyilvánosságra hozatal: Az Érintettek a vadászat végeztével hozzájárulásukat adhatják ahhoz, hogy a vadászatokon készített kép-, vagy videófelvételeket az Adatkezelő kezelje, közzétegye, és nagy nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegye, felhasználja marketing célú megjelenései során, honlapján, reklám és referencia anyagaiban. A hozzájárulás megadása a szolgáltatás igénybe vételének NEM feltétele.

Közösségi oldalak:

A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése. Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon. Külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgálók: Az Eurohunting Kft. a Google Inc. Google Analytics szolgáltatását használja. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a www.google.hu/intl/hu/policies/privacy

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága:

Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36 1 391 1400 Telefax: +36 1 391 1410 Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen Tájékoztató módosítására. Az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseinek bármilyen változásáról az Adatkezelő az érintetteket a módosítással egyidejűleg értesíti a weboldalon. A jelen szabályzat idegen nyelvre fordítása esetén értelmezési problémáknál a magyar nyelvű szöveg az érvényes és irányadó.